Вічність (Фролов)

ВІЧНІСТЬ — нескінченна тривалість часу існування світу, обумовлена несотворимостью і неуничтожимостью матерії, її субстанциальностью, матеріальною єдністю світу. Вічність притаманна лише всієї матерії в цілому; кожне конкретне освіта в світі є минущим у часі. Вічність не зводиться до необмеженому однорідному існування матерії в одних і тих же станах або до нескінченної послідовності кругообігів, вона включає в себе постійні якісні перетворення матерії і виникнення нових станів.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 64-65.