Опустелювання

ОПУСТЕЛЮВАННЯ — 1) втрата місцевістю (природне зникнення або знищення) суцільного рослинного покриву і неможливість його самовідновлення; 2) зменшення або знищення біологічного потенціалу землі, що, в кінцевому підсумку, може призвести до виникнення умов, аналогічних умовам пустелі (Конференція ООН з опустелювання 1977 р.). Опустелювання відбувається як у результаті природних, так і головним чином антропогенних причин. Відрізняють дезертификацию — розширення ареалу існуючої пустелі і дезертизацию — поглиблення процесу опустелювання. Загальна площа пустель на Землі — 48,4 млн. км2 (43% жизнепригодной суші), з них антропогенних 10 млн. км2 (6,7%). Під загрозою О. знаходиться ще близько 30 млн. км2 (19% всієї поверхні суші).

Екологія людини. Словник-довідник. Під загальною редакцією академіка РАМН Н.А. Агаджаняна. Автори-укладачі: Н. А. Агаджанян, І. Б. Ушаков, В. І. Торшин, П. С. Турзин, А. Е. Северин, К. І. Дубової, Н. Ст. Єрмакова. М.: «КРУК», 1997. — 208 с.