Гипотетико-дедуктивна теорія

ГИПОТЕТИКО-ДЕДУКТИВНА ТЕОРІЯ — одна з форм логічної організації природничого знання. Поняття Гипотетико-дедуктивна теорія є конкретизацією поняття дедуктивної, або аксіоматичної теорії, як воно склалося в методології математики, з урахуванням специфічної проблематики природничонаукового знання, що спирається на експеримент і спостереження. Крім вимог, що пред’являються до дедуктивних систем взагалі, поняття Гипотетико-дедуктивна теорія припускає можливість емпіричної інтерпретації, що забезпечує емпіричну перевірку її положень. В даний час в методології науки підкреслюється обмеженість Гипотетико-дедуктивної теорії, яка в своєму традиційному варіанті не здатна відобразити складність структури науково-теоретичного знання і розглядає її в статиці, у відволіканні від процесів розвитку.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 92.