Гипостазирование (Фролов, 1991)

ГИПОСТАЗИРОВАНИЕ (грец. hypostasis аж— сутність, субстанція). 1. В загальному сенсі — зведення в ранг самостійно існуючого об’єкта (субстанції) того, що в дійсності є лише властивістю, ставленням чого-небудь. 2. У більш поширеному значенні — притаманне ідеалізму приписування абстрактним поняттям самостійного існування.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 91.