Одноразові податки

ОДНОРАЗОВІ ПОДАТКИ — податки, величина яких не залежить від діяльності індивіда. Прикладом може служити подушний податок. Вплив такого податку зводиться до чистого ефекту доходу, тобто зменшення доходу, а отже, і до скорочення попиту. Одноразові податки можуть бути різними, але їх загальна умова і властивість — практична неможливість уникнення податку.

Райзберг Б. А. Сучасний соціоекономічний словник. М., 2012, с. 144.