Географічне середовище (Фролов, 1991)

ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (грец. ge — земля і grapho — пишу) — сукупність предметів і явищ живої та неживої природи (земна кора, нижня частина атмосфери, гідросфера, ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ), залучених на даному історичному етапі у процес суспільного життя і які становлять необхідна умова існування і розвитку будь-якого суспільства. По мірі розвитку суспільства змінюються і розширюються рамки Р. с. На ранніх щаблях історії люди використовували гол. чин. природні джерела засобів життя (дикі рослини і тварин, родючі ґрунти тощо). Надалі все більшого значення набувають природні багатства, що становлять засоби праці, тобто копалини та енергетичні ресурси. Р. с. відіграє важливу роль у житті суспільства. Вона уповільнює чи прискорює темпи розвитку країн і народів, а в ряді випадків робить вирішальний вплив на розвиток окремих галузей господарства. У своєму природному стані природні умови не завжди задовольняють зростаючі потреби виробництва. Тому люди перетворюють і змінюють їх. Людина, таким чином, є найпотужнішим чинником зміни Р. с. Але, як писав Енгельс, «на кожному кроці факти нагадують нам про те, що ми аж ніяк не властвуем над природою так, як завойовник володарює над чужим народом, не властвуем над нею так, як хто-небудь перебуває поза природою,— що ми, навпаки, нашою плоттю, кров’ю і мозком належимо їй і знаходимося всередині її, що все наше панування над нею полягає в тому, що ми, на відміну від усіх інших істот, вміємо пізнавати її закони і правильно їх застосовувати» (Т. 20. С. 496). Отже, масштаб, характер і форми зміни Р. с. обумовлюються не тільки рівнем розвитку техніки. Вони залежать головним чином від соціально-політичного устрою суспільства, від його здатності будувати гармонійні взаємовідносини з природою. Існуючі в сучасному світі суспільні системи в силу різних причин ще не виключають випадки непродуманого втручання у природні процеси, що веде до порушення їх природно сформованого «рівноваги». Одне із завдань людства — встановлення гармонійних відносин суспільства з Р. с. (див. також: Біосфера, Ноосфера, Екологія).

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 86.