Генезис (Фролов)

ГЕНЕЗИС (грец. genesis) — походження, виникнення. Спочатку термін «Генезис» був застосований у давньогрецькій міфології. Згодом набув поширення у філософії (Фалес, Геракліт, Кант, Гегель і ін), а також у природознавстві (космогонічна гіпотеза Канта—Лапласа, еволюційна теорія Дарвіна і т. д.). У марксистській філософії поняття «Генезис» здебільшого позначається виникнення передумов нового в надрах старого і становлення нового предмета (або явища) на основі цих передумов (див. також Генетичний метод) .

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 85.