Цінність (НФЭ, 2010)

ЦІННІСТЬ – одна з основних понятійних універсалій філософії, що означає в самому загальному вигляді невербализуемые, «атомарні» складові найбільш глибинного шару всій інтенційним структури особистості – в єдності предметів її устремлінь (аспект майбутнього), особливого переживання-володіння (аспект цього) і зберігання свого «надбання» у схованках серця (аспект минулого), – які конституюють її внутрішній світ як «унікально-суб’єктивне буття». Історична і логічна контамінація філософського поняття цінності і основної категорії політекономії – «вартість» (пор. «ціна»), з одного боку, і його близькість іншим поняттям, маркирующим інтенціональність індивіда – насамперед благо і мета – з іншого, обумовлює складність «відокремлення» поняття цінності в його історичному розвитку.

В. К. Шохін

Нова філософська енциклопедія. У чотирьох томах. / Ін-т філософії РАН. Науково-ред. рада: В. С. Стьопін, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигін. М., Думка, 2010, т. IV, с. 320-321.