Гомогенність та гетерогенність

ГОМОГЕННІСТЬ ТА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ (грец. homogenes і heterogenes) — однорідність і різнорідність. У філософії Канта згідно з принципом гомогенності видові поняття повинні мати між собою щось спільне, що дозволяє об’єднувати їх загальним родовим поняттям. Принцип гетерогенності, в свою чергу, вимагає, щоб об’єднані загальним родовим поняттям видові поняття розрізнялися між собою. Згідно сучасним уявленням, принцип гомогенності забороняє об’єднувати різнорідні принципи в рамках єдиної теорії. Порушення цього принципу веде до еклектики.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 96.