Формальна причина

ФОРМАЛЬНА (ПРИЧИНА) (FORMELLE, CAUSE). Одна з чотирьох причин, сформули зареєстровані Аристотелем; причина, що відповідає на питання «Чому?» зазначенням форми. Наприклад, чому стоїть цей будинок? Тому що є цегли (матеріальна причина), тому що комусь подобається в ньому жити (кінцева причина), тому що каменяр, архітектор і виконроб над ним попрацювали (діючі причини). Все це вірно. Проте жодна з цих причин не призвела б до появи вдома, якби не було плану, завдяки якому його актуалізація стала можливою, іншими словами, якби не було форми, або ідеї (eidos) будинку, але існую-щей не в якості окремої сутності, як вважав Платон, а в тому вигляді, в якому вона спочатку існує в голові будівельників, а потім і в самому будинку (його іманентна форма). Тоді скажуть нам, виходить, що причина будинку це… і є сам будинок. А чому б і ні? У цьому сенсі, як пише Аристотель, ми маємо на увазі «під причиною сутність, або суть буття» (ousia) речі, в результаті чого вона є те, що вона є («Метафізика», книга I (А), 3; в одному з перекладів — «формальна субстанція або єство»). Без цієї причини жодна з трьох інших ніколи не змогла б дати поняття про реальної дійсності. Але і формальна причина її лише передбачає.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 666.