Філософія (Конт-Спонвиль)

ФІЛОСОФІЯ (PHILOSOPHIE). Теоретичне (але не наукове) заняття, коли об’єктом вивчення є все, способом — розум, метою — мудрість. Філософія вчить того, щоб краще мислити, а отже, краще жити. Це не наука і навіть не пізнання (філософія — не додаткове знання, а роздуми над тим, що знаєш, і саме тому, як говорив Кант, навчитися філософії не можна — можна лише навчитися філософствувати. У тому ж став знаменитим працю Кант обмежує область філософії чотирма питаннями: що я можу знати? що я повинен робити? на що я смію сподіватися? що таке людина? Три перших питання, підкреслює він, зводяться до останнього («Логіка», Введення, III). Але, додамо ми, всі чотири виводять нас до постановки п’ятого, головного питання філософії, настільки важливого, що на його основі можна дати визначення філософії. Питання — як жити? Варто спробувати дати на нього чітку відповідь, як ми, хочемо того чи ні, приступаємо до філософствування, хто краще, хто гірше. З іншого боку, уникнути необхідності ставити перед собою це питання не можна, виходить, що звільнити від занять філософією нас може тільки дурість або обскурантизм.

Пам’ятається, коли я запропонував ще більш просте визначення філософії, точніше, філософствування. Осмислювати своє життя і жити своєю думкою — ось що значить філософствувати. Це, зрозуміло, не означає заклику до егоцентризму і замикання в собі. Осмислювати своє життя значить розмірковувати над тим, що вона таке — тут і зараз, але також і по відношенню до суспільства, до історії, до світу, для якого вона не центр, але слідство. Жити думкою означає діяти по мірі можливості і в міру боргу, тому що інакше нам не залишається нічого, крім мрій і підпорядкування іншим. Таким чином, філософія є розумова діяльність, яка призводить до більш активною, більш щасливою, більш розумною, більш вільною, а значить — більш мудрою життя.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 662-663.