Феномен (Конт-Спонвиль)

ФЕНОМЕН (PHENOMENE). Те ж, що явище, тобто те, що є перед нами. Від видимості, зокрема у трактуванні Канта і його послідовників, відрізняється своїм реальним «вагою». Явище — не ілюзія, а сприймається реальність (на відміну від ноумена, постигаемого розумом), реальність для нас (в протилежність речі в собі) і єдино пізнавана реальність. Сучасна філософія, зокрема феноменологія, відмовилася від протиставлення феномену ноумену, або речі в собі. Феномен, пише Сартр, більше не вказує звисока «на істинне буття абсолюту. Тим, що він є, він є абсолютно, бо він себе викриває як є, в абсолютному вираженні, оскільки розкривається в своїй сутності». Феномен «щодо абсолют» і може бути вивчений і описаний як такий, бо він абсолютно виявляє самого себе» («Буття і ніщо», Введення). Це недалеко відстоїть від того, що Марсель Конш назвав чистою видимістю, а Клеман Россе, значно простіше, — реальністю.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 659.