Неформальна група (Головін, 1998)

НЕФОРМАЛЬНА ГРУПА (група неофіційна) — реальна соціальна спільність (див. реальна група), не має юридично фіксованого статусу, добровільно об’єднана на основі інтересів, дружби і симпатій або на основі прагматичної користі. Неформальні групи можуть виступати як ізольовані спільності або складатися всередині офіційних груп. Їх інтереси Можуть мати професійну та внепрофессиональную спрямованість (різні гуртки технічної творчості, ансамблі, самодіяльність, дружні компанії). Також існують умовні неформальні групи — об’єднання людей на основі спільних інтересів, але безпосередньо не спілкуються. Групи офіційні, зберігаючи всі свої характеристики, одночасно можуть володіти кращими властивостями неформальних груп, що зміцнює і збагачує їх функціонування, — тісними дружніми контактами, доброзичливістю і взаємною симпатією, готовністю до сприяння і взаємодопомоги.

Словник практичного психолога. — М: АСТ, Харвест. С. Ю. Головін, 1998, с. 142.