Дизпозитив семіотичний

ДИЗПОЗИТИВ СЕМІОТИЧНИЙ — базовий термін концепції означивания Ю. Кристевою, конституирующийся в єдності двох своїх амбивалентных значень: 1) у системі відліку генотекста — имплицитный генеративний порядок, який породжує, пронизливий і тим самим об’єднує плюральную варіативність відповідних фенотекстов; 2) в системі відліку фенотекста — інтегральний гештальт-семантичний інваріант релятивного фенотекстового масиву, обумовлений спільністю генетичного сходження до певного генотексту і конфігурацією креативного потенціалу останнього.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 98.