Деферент

ДЕФЕРЕНТ [лат. deferens — несучий, що переміщає] — в геоцентричної системи світу Птолемея і в геліоцентричної системи Коперника допоміжна окружність, яка застосовувалася для пояснення спостережуваних рухів планет; у Птолемея в центр цього кола поміщалася Земля і приймалося, що кожна планета рухається по эпициклу (системі епіциклів), центр якого рівномірно переміщається по Деференту; у Коперника центром Деферента служило Сонце.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 94.