Дефініція (Подопригора)

ДЕФІНІЦІЯ [лат. definitio — визначення] — визначення чи тлумачення слова; встановлення змісту незнайомого поняття (слова) з допомогою знайомих і вже осмислених понять (номінальна Д.), або шляхом включення в контекст знайомих слів (контекстуальная Д.), або явного формулювання рівності (явна, або нормальна Д.), у ліву частину якого входить визначуване поняття, а в праву — визначає вираз, який містить тільки знайомі слова; Д. покликана чітко і коротко відобразити істотні ознаки предмета або явища, що позначаються даним поняттям.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 94.