Детермінізм (Подопригора)

ДЕТЕРМІНІЗМ [лат. determino — визначаю] — вчення про загальну причинного матеріальну обумовленість природних, суспільних і психічних явищ. Ідея про те, що все існуюче виникає чи знищується закономірно, в результаті дії певних причин, зародилась у глибокій давнині, при перших спробах осмислити зв’язок і взаємозалежність речей.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 93-94.