Дескриптивный

ДЕСКРИПТИВНЫЙ [позднелат. descriptivus — описовий] — описує синхронне стан мови на основі оточення (дистрибуції) мовних одиниць у тексті; Дескриптивна лінгвістика — одне з напрямків структурної лінгвістики в американському мовознавстві в 30-50-х роках XX ст.; розроблено вчення про різні типи дистрибуції.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 93.