Деструкція (Подопригора)

ДЕСТРУКЦІЯ [нім. Destruktion] — одне з центральних понять фундаментальної онтології М Гайдеггера. Поняття «Деструкція» використовується Хайдегтером на противагу ранньої філософії Гуссерля і, в особливості, методу феноменологічної редукції. У той же час феноменологічна редукція в тому вигляді, в якому вона вживається Е. Гуссерлем в «Ідеях» (1913), передбачає укладання в дужки природної установки до світу для того, щоб сконцентруватися на смыслоконституирующих структурах трансцендентальної суб’єктивності.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 93.