Демагогія

ДЕМАГОГІЯ [ін-грец. …, від …— народ і … — веду] — 1) вплив на почуття, інстинкти, свідомість людей, розпалювання пристрастей для досягнення будь-яких, зазвичай політичних, цілей, засноване на навмисному перекрученні фактів, брехливих обіцянках, лестощів для досягнення тієї чи іншої мети, для створення популярності, залучення мас на свій бік і т. п.; 2) витончені, високопарні і часом переконливі міркування, що прикривають корисливі цілі.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 90.