Денаціоналізація

ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ [фр. denationalisation] — 1) втрата національних особливостей культури, мови, звичаїв тощо; 2) передача державного майна (промислових підприємств, банків, земельних ділянок, акцій тощо) у власність окремих осіб або колективів; зазвичай проводиться шляхом продажу державного майна, причому колишнім власникам може бути надано переважне право на купівлю; часткова денаціоналізація має місце при розпродажу частини акцій державних компаній, після чого власність стає змішаною.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 92.

См. також поняття «націоналізація».