Деконструкція (Подопригора)

ДЕКОНСТРУКЦІЯ [лат. переклад грец. … — аналіз] — напрямок постструктуралистского критицизму, що пов’язується з роботами французького філософа Дерріда. Будучи спробою радикалізації хайдеггеровской деструкції західно-європейської метафізики, Д. має на меті не прояснення фундаментального досвіду буття, але всеосяжну негацию поняття буття як такого. Д. постулює принципову неможливість змістовної експлікації буття: тематика субъективирующей інтеріоризації не випадково є для неї головним.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 89-90.