Деідеологізація

ДЕІДЕОЛОГІЗАЦІЯ — західна концепція, яка оголосила «кінець ідеології» як результат науково-технічного прогресу; ідеологія при цьому тлумачиться як шкідливий спотворення дійсності представниками окремих суспільних груп; в 70-х роках XX ст. на зміну Д. прийшла концепція «реидеологизации», обосновывавшая необхідність вироблення ідеології та ідеалів, які могли б захопити маси.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 87-88.