Подвійна сила

ПОДВІЙНА СИЛА, подвійна істина — термін, що позначає вчення про поділ філософських і богословських істин, по якому істинне у філософії може бути хибним у теології, і навпаки. Вчення про Д. с. виникло в Середні століття, в епоху поширення філософії Арістотеля, коли виявилося, що ряд філософських положень системи Аристотеля суперечать догматам мусульманської і християнської релігій.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 87.