Дарвінізм (Подопригора, 2013)

ДАРВІНІЗМ [від англ. Darwin] — теорія історичного розвитку (еволюції) живих організмів, заснована на поглядах англійського природодослідника Чарлза Дарвіна (1809-1882); рушійними силами еволюції в Дарвінізм виступають спадкова мінливість і природний відбір найбільш пристосованих особин, наслідком якого є виникнення нових видів; в 20-30-х роках XX ст. сформувалася «синтетична теорія еволюції, що об’єднала класичний Дарвінізм і досягнення генетики, проте полеміка щодо основних проблем еволюції триває.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 87.