Дадаїзм (Подопригора, 2013)

ДАДАЇЗМ — напрям в модернізмі, культивується в період з 1916 по 1921 р. Назва течії пов’язане з центральним для дадаїзму терміном «дада», що характеризується граничною плюральностью і в силу цього принциповою невизначеністю значення.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 86.