Нормативний

НОРМАТИВНИЙ (NORMATIF). Встановлює норму, що випливає з норми або передбачає норму; виносить оціночне судження або залежить від нього. Нормативна точка зору зазвичай протистоїть дескриптивної, або описової, точці зору, довольствующейся встановленням фактів, а також экспликативной (роз’яснювальної) точці зору, що включає пояснення причин. Відмінність між трьома зазначеними підходами іноді виглядає досить розмитим. Якщо я кажу про когось: «Він дурень», ясно, що моє судження носить оціночний характер. Але воно так само може бути простою констатацією факту (вказаний дурень як частину реальної дійсності) або поясненням певного типу поведінки. Політкоректність жадає оголосити заборону на подібні судження, що містять негативну оцінку («Нас вже привчили говорити не «сліпий», а «людей з вадами зору», — зазначає гуморист. — Скоро замість «ідіот» ми буде говорити «слабо розуміє»»). Однак це прагнення, при всій своїй претензії залишитися в строгих рамках дескриптивного підходу, насправді нормативно: його прихильникам дуже хочеться, щоб рівність людей у правах та гідності неминуче тягло б за собою і фактичне їх рівність, рівність у здібностях, що абсурдно. Вони нібито забороняють людям виносити оціночні судження, суворо засуджуючи тих, хто ризикне їх не послухатися. Насправді вони вже винесли свої власні оцінки — всім відразу і раз і назавжди. Політкоректність є не більш ніж нормативний забобон.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 360.