Норма (Конт-Спонвиль)

НОРМА (NORMA). На латині norma означає «прутами». Норма, пояснює Кангилем (182), це «те, з допомогою чого випрямляють, розпрямляють, вирівнюють» («Норма і патологія»). Норма вказує на те, яким що повинно бути, і дозволяє судити, чи так це насправді. Слово «норма» може служити синонімом слів «правило», «ідеал», «цінність». Якщо спробувати надати цьому поняттю більш суворий сенс, то слід виділити його узагальнюючий характер. Норма — це загальний рід, окремими видами якого є правила, ідеали і цінності. З цієї причини слово «норма» виглядає досить розпливчасто, що, з одного боку, робить його дуже зручним, а з іншого — створює певні труднощі. Виграючи в широті значення, термін з необхідністю втрачає строгість тлумачення.

Примітки

182. Жорж Кангилем (1904-1995) — французький філософ і лікар. Вчився разом з Сартром. Очолював Інститут історії науки. Автор праць «Пізнання життя», «Етюди з історії і філософії науки», «Ідеологія раціоналізму в історії наук про життя».

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 359.