Несхожість

НЕСХОЖІСТЬ (ALTERITE). Відмітна ознака. На відміну від спотворення, несхожість припускає зіставлення двох різних сутностей або передбачає такі. Несхожість протилежна тотожності, як інше протилежно тому ж самому. Можна сформулювати це у вигляді принципу: всяка річ, тотожна собі (принцип тотожності), одночасно відмінна від всіх інших (принцип зміни). Втім, традиційно прийнято говорити про принцип непомітності, хоча це два абсолютно різних принципу. Навіть якщо припустити, що на світі існує два повністю тотожних істоти, вони все одно будуть різними, хоча б тому, що один з них — перший, а інший — другий. Схоласти ввели в обіг близький за змістом принцип індивідуації, але цей принцип може застосовуватись тільки в рамках одного і того ж виду, тоді як значення принципу несхожості універсально. Ось чому дві різних істоти ніколи не можуть стати одним. Ось чому ми існуємо, підкоряючись принципу самотності.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 354.