Ендогенні причини смерті

ЕНДОГЕННІ ПРИЧИНИ СМЕРТІ (від грец. endon — всередині і genes — породжує, народжений), умовно виділяється група причин смерті, викликаних хворобами, пов’язаними з ендогенними (тобто зумовленими процесами в самому організмі людини) чинниками смертності. До ендогенних причин смерті відносять хвороби системи кровообігу, вроджені вади розвитку, спадкові та деякі інші хвороби.

Е. М. Андрєєв.

Демографічний енциклопедичний словник. — М: Радянська енциклопедія. Головний редактор Д. І. Валентей. 1985.