Знецінення грошей

ЗНЕЦІНЕННЯ ГРОШЕЙ — зниження купівельної спроможності грошей, тобто кількості товарів, яка може бути придбана на грошову одиницю за сформованими на ринку цінами (внутрішнє знецінення) або зниження їх валютного курсу {зовнішнє знецінення). Знецінення виникає у зв’язку з підвищенням цін на товари та іноземну валюту, є супутником інфляції. Знецінення піддається як національна валюта, так і іноземна, що має ходіння в країні поряд з національною. Темп знецінення грошей відображає темп інфляції.

Райзберг Б. А. Сучасний соціоекономічний словник. М., 2012, с. 322.