Звичай (Подопригора)

ЗВИЧАЙ — найдавніша форма зберігання та передачі соціального досвіду від покоління до покоління і від суспільства до індивіда. В соціології, етнографії та історії культури під звичаєм розуміють історично сформовані стереотипні способи поведінки, які являють собою стандартизовані дії, вчинювані безліччю людей і відтворення в незмінному вигляді протягом тривалого історичного періоду.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 285.