Креаціонізм (Кузнєцов)

КРЕАЦІОНІЗМ (від лат. creatio — творення) — богословський догмат про створення Богом світу з нічого (ex nihilo). Терміном «К.» в християнській традиції також позначалося вчення про виникнення душі (creatio animae). На відміну від теорії передіснування душі (Платон, Оріген) християнські мислителі вважали, що людська душа створюється безпосередньо Богом у момент фізичного зачаття і з’єднується з тілом. Втім, деякі богослови (Тертулли — ан) вважали, що душа батьків передається дітям через насіння. Захисники цієї протилежного К. теорії називалися традиционистами.

У 30-60-х роках XX ст. у біології з’являється науковий К. — фундаменталістський напрямок, що ставить метою науково обґрунтувати ідею про надприродне створення світу — ідеологічна реакція на неодарвинистское еволюційне вчення про походження біологічних видів. В основі наукового К. лежить заперечення принципу мимовільного зародження життя та переходу від нижчих форм матерії до вищих,

різноманіття форм органічного світу трактується як результат Божественного творіння. В 1961 р. в США з’являється робота Д. К. Уиткомба і Р. М. Морріса «Потоп з Книги Буття», в якій робиться спроба поєднати біблійні та наукові положення про геологічної історії Землі. Пізніше, у 1963 р. у США створюється Креационистское дослідницьке товариство. Потім креаціоністські суспільства виникають і в інших країнах.

До робіт Ж.-Б. Ламарка і Ч. Дарвіна більшість вчених використовували біблійний К. в якості загальноприйнятого принципу дослідження природи. У другій половині XX ст. виявилася суперечливість і недостатність еволюціоністських концепцій, що послужило причиною звернення багатьох дослідників до альтернативної методології в дусі К. Особливу увагу креаціоністи приділяють критиці наступних положень еволюціонізму: а) мимовільне розвиток матерії від нижчого до вищого — на їхню думку, це не має експериментального підтвердження і є свого роду міфологемою; б) стрибкоподібне поява нових видів з колишніх в результаті мутагенезу — насправді мутації послаблюють життєздатність виведених організмів.

Література: Морріс Р. М. Створення та сучасний християнин. М., 1993; Newell N. D. Creation and evolution: The or reality? N. Y., 1985; Spanner D. C. Biblical creation and the theory of evolution. Exeter: Paternoster press? 1987; Hayward A. Creation and evolution: The facts and the помилок. L.: Triangle, 1985.

Словник філософських термінів. Наукова редакція професора В. Р. Кузнєцова. М., ІНФРА-М, 2007, с. 269-270.