Варіація

ВАРІАЦІЯ 1, -і, ж. (поч. XVIII ст.). Видозміна, стосується лише частковостей, не зачіпає основного. Варіації одного і того ж розповіді. Тлумачення якогось л[бо]. події в різних варіаціях. Варіації поведінки.

Варіативний, -а, -е. Варіативна рішення.

Варіативність, -і,ж.

Варіаційний, -а, -е. Варіаційний ряд.

— Польськ. waijacja — зміна < франц. variation — тж.

ВАРІАЦІЯ 2, -і, ж. (поч. XIX ст.). Видозміна музичної теми, різновид однієї музичної теми. Тема з варіаціями. Варіації на російські народні пісні. Варіації на тему опери Візі «Кармен».

Варіаційний, -а, -е. Варіаційна форма.

— Франц. variation — муз. варіація видозміна < лат. variatio — зміна, від variare — урізноманітнити, видозмінювати, від varius — різний, різний.

Л. М. Баш, А. В. Боброва, Г. Л. Вячеслова, Р. С. Кимягарова, Е. М. Сендровиц. Сучасний словник іноземних слів. Тлумачення, слововживання, словотворення, етимологія. М., 2001, с. 129.