Початкова ідея

ПОЧАТКОВА ІДЕЯ (PRENOTION). Один з двох варіантів перекладу грецького поняття prolepsis (другий — передбачення). Початковими називають загальні ідеї, що виникають у результаті повторення приблизно однакового досвіду, або такого досвіду, від якого залишається лише найсуттєвіше. Для Епікура початковою ідеєю була, наприклад, ідея дерева. Вона існує як ідеї тільки тому, що я багато разів бачив безліч різних дерев і запам’ятав те загальне, що є між ними. Отже, така ідея не передує досвіду, а слід за ним. Чому ж її називають початковій? Тому що для того, щоб визнати дерево побачене в дереві, необхідно заздалегідь мати ідеєю дерева. Початкова ідея протилежна апріорної ідеї: вона передує даного досвіду лише остільки, оскільки є результатом іншій серії дослідів, що передують її виникнення. Таким чином, в основі всього лежить досвід, в тому числі в основі ідей, необхідних для його осмислення.

Пізніше, особливо у Бекона і Дюркгейма, цей термін набув зневажливий відтінок. Початкова ідея стала розглядатися як упередженість, що передує роздумів або науковому дослідженню і тим самим здатна спотворити його хід. У цьому сенсі початкова ідея протилежна концепту. Втім, концепти однієї епохи дуже скоро стають початковими ідеями іншого. Ми ніколи не перестанемо розмірковувати і звільнятися від непотрібними ідей.

Отже, початкова ідея є щось таке, що допомагає (на думку Епікура і стоїків) або заважає (на думку Бекона і Дюркгейма) мислити — небудь інструмент, або перешкода, а іноді і те і інше відразу.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 341-342.