Націоналізм (Конт-Спонвиль, 2012)

НАЦІОНАЛІЗМ (NATIONALISME). Зведення нації в абсолют, прагнення підпорядкувати йому всі решта — право, мораль, політику. Націоналізм завжди потенційно антидемократичен (якщо нація дійсно є абсолютом, значить, вона не залежить від народу, навпаки, це народ залежить від неї) і майже завжди схильний ксенофобії (всі, хто не входить до складу нації, як би виключаються з абсолюту). Це непомірно роздутий і доведений до безглуздості патріотизм, підносить політику в ранг релігії чи моралі. Тому націоналізм охоче приймає язичницькі форми і майже неминуче аморальний.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 340-341.