Натуралізм (Конт-Спонвиль, 2012)

НАТУРАЛІЗМ (NATURALISM). Вчення, що розглядає природу в широкому сенсі слова як єдину реальність; вважає, що надприродного не існує, а його прояви суть не більше ніж ілюзії. Можна сказати, що натуралізм синонимичен матеріалізму? Не зовсім. Всякий матеріаліст є натуралістом, проте не кожен натураліст — матеріаліст (наприклад, Спіноза). Скажімо краще, що натуралізм є найближчий рід, одним із видів якого є матеріалізм — монистический натуралізм (якою і сповідував Спіноза), який вважає, що природа повністю і виключно матеріальна.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 339.