Громадська думка (Подопригора)

ГРОМАДСЬКА ДУМКА — стан масової свідомості, укладає в собі відношення людей до подій і фактів соціальної дійсності, до діяльності різних груп і окремих особистостей. Розглянуте з точки зору взаємовідносини з соціальними інститутами або окремими особами Громадська думка виступає в суспільстві в експресивній, консультативної та директивної функції — займає певну позицію, дає пораду або виносить рішення по тих або інших суспільних проблем. Залежно від змісту суджень Громадська думка виступає в оціночну, аналітичну, конструктивної та регулятивної функції (в останньому випадку Громадська думка виробляє або асимілює релігії і т. д., насаджує певні норми суспільних відносин).

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 283.