Теорія суспільного договору (Подопригора, 2013)

ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ — соціально-філософська концепція, трактує громадянське суспільство (в протилежність природно-природного стану людини) як результат свідомого акту конвенції щодо таких соціальних феноменів, як закон (і право в цілому) і держава (владні відносини в цілому). Теорія Суспільного договору — в різних своїх модифікаціях — незмінно суспільні інтереси спирається на ряд універсальних основоположений: 1) ідею природного права (як права, заснованого на іманентній природі людини), глибоко йде корінням в європейську традицію (Аристотель, стоїки, Цицерон), 2) ідею держави як гаранта природного права (не гарантованого в початково-природному стані людини); 3) ідею конституювання закону і держави в акті вільного волевиявлення незалежних індивідів; 4) ідею народу як суверена права і влади (від розвивається схоластикою ідеї договору народу з володарем до розуміння народу як фінального суверена влади в традиції Просвітництва).

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 282-283.