Соціальні норми

СОЦІАЛЬНІ НОРМИ — історично сформовані або встановлені якимось чином стандартів діяльності, дотримання яких виступає для індивіда і групи необхідною умовою їх підпорядкування певного соціального цілого; в системі соціальних норм фіксуються певні критерії функціонування цього цілого. Всяка система соціальних норм передбачає наявність: 1) певних суспільно-значимих стимулів діяльності; 2) зразків або правил «нормального» для даної системи поведінки або позначення меж його допустимих варіантів; 3) санкцій за ухилення від соціальних норм. Зазначені моменти становлять основу соціального контролю в будь-якому суспільному цілому.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 277.