Неповна індукція

НЕПОВНА ІНДУКЦІЯ, проблематическая, узагальнююча, розширює індукція — основний вид індуктивних умовиводів. Найважливіша особливість Неповної індукції в тому, що висновок в ній завжди містить більшу інформацію, ніж посилки, саме тому її нерідко називають розширює індукцією. Оскільки зв’язок між посилками і висновком Неповної індукції носить імовірнісний або проблематичний характер, у сучасній логіці її часто називають проблематичним індукцією.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 268-269.