Неоромантизм

НЕОРОМАНТИЗМ — сукупність різноманітних течій (постімпресіонізм, символізм та ін) в європейській художній культурі на рубежі XIX-XX століть, виникли головним чином як реакція на позитивізм в філософії та натуралізм в мистецтві та які відродили ряд принципів романтизму — культ ірраціонального, заперечення повсякденного, пафос особистої волі, потяг до фантастики та ін.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 266.