Невроз навязливості

НЕВРОЗ НАВ’ЯЗЛИВОСТІ (невроз нав’язливих станів; невроз примусу) — один з видів неврозів. Крім общеневротических симптомів (дратівливість, підвищена стомлюваність, порушення сну, вегетативні розлади), проявляється у суб’єкта у вигляді різних за змістом нав’язливих думок і дій (найчастіше у вигляді фобій), відчутних як чужі і примусово повторювані, а також підвищеної тривоги і пригніченого настрою. У вченні Фрейда аналізувалися індивідуальні та колективні форми цього неврозу.

Шапар В. Б. Новітній психологічний словник / В. Б. Шапар, В. О. Розсоха, О. В. Шапар; під. заг. ред. В. Б. Шапаря. – Изд. 4-е – Роснов н/Д Фенікс, 2009, с. 308.