Комітет з прав людини

КОМІТЕТ З ПРАВ ЛЮДИНИ створено на підставі статті 28 міжнародного Пакту про громадянські і політичні права. Складається з 18 членів, які обираються державами — учасниками Пакту терміном на 4 роки і працюють в якості експертів, а не представників держав. Комітет з прав людини розглядає на своїх сесіях (дві сесії в рік) доповіді держав-учасників про вжиті ними заходи щодо втілення в життя прав, визнаних у Пакті, прогрес, досягнутий у використанні цих прав, а також про фактори та труднощі, що впливають на проведення в життя Пакту, і представляє Генеральній Асамблеї ООН доповіді про свою роботу. Висока оцінка дається Комітету з прав людини доповідей соціалістичних країн (СРСР представляв свої доповіді в 1978 і 1984). США учасником Пакту не є і доповіді Комітету з прав людини не представляють.

Короткий політичний словник. М., 1988, с. 172.