Еристика (Конт-Спонвиль)

ЕРИСТИКА (ERISTIQUE). Мистецтво полеміки (від «erizein» — сперечатися) або те, що з нього випливає. Втім, це не стільки мистецтво, скільки майстерність. «Эристическое, — читаємо у Аристотеля, — умовивід виходить з положень, які здаються правдоподібними, але насправді не такі» («Топіка», книга I, глава 1). У формі іменника часто служить синонімом софістики, позначаючи, зокрема, вид критичної аргументації, спрямованої не стільки на встановлення істини, скільки на спростування позиції противника. Особливий внесок у розвиток эристики внесли представники мегарської школи, через що її іноді називають эристической.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 712.