Неможливість

НЕМОЖЛИВІСТЬ — поняття, що фіксує модальність буття і мислення, радикально альтернативну не тільки дійсності, але і можливості. У класичній філософії під неможливістю розумілася сукупність тих онтологічних станів і логіко-когнітивних конструкцій, конституювання яких суперечило б, відповідно, природним і соціальним законам або законам логіки. У сучасній філософії поняття «неможливість» знаходить фундаментальний статус у контексті парадигмальних презумпцій постмодернізму — насамперед постмодерністських концепцій нонсенсу і трансгресії: «неможливе» — це поняття, яке постмодернізм, за оцінкою М. Бланшо, «зробив знаменитим» (насамперед в особі Ж. Батая: друга назва його «Ненависті поезії» — «Неможливе»).

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, із 255.