Наука (Подопригора)

НАУКА — найважливіший елемент духовної культури, вища форма людських знань; система країн знань, які досягаються за допомогою відповідних методів пізнання, що виражаються в точних поняттях, істинність яких перевіряється і доводиться суспільною практикою. Наука — система понять про явища і закони зовнішнього світу або духовної діяльності людей, що дає можливість передбачення і перетворення дійсності в інтересах суспільства, історично сформована форма людської діяльності, «духовного виробництва», що має своїм змістом і результатом цілеспрямовано зібрані факти, вироблені гіпотези і теорії, що лежать в їх основі законами, прийоми та методи дослідження.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 253-254.